Σειρά εργασιών για την επίτευξη μίας αξιόπιστης συμβατικής θερμομόνωσης

Aπόλυτος καθαρισμός της επιφάνειας και αφαίρεση τυχόν επικαθήμενων υλικών με χρήση μηχανικών μέσων όπως, πλυστικό μηχάνημα, ηλεκτρικό τριβείο, κρουστικό (κομπρεσέρ) κ.α. Αυτό το βήμα είναι αναγκαίο και πολύ σημαντικό, επειδή για τη σωστή διάστρωση των θερμομονωτικών πλακών χρειαζόμαστε μία όσο πιο λεία επιφάνεια γίνεται

Δημιουργία ισχυρού φράγματος υδρατμών, αποτελούμενο από υγρή βενζινοδιάλυτη ασφαλτόκολλα

Διάστρωση από τοίχο σε τοίχο και σε απόλυτη μεταξύ τους συναρμογή, των θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης.

Πάνω από τις θερμομονωτικές πλάκες δημιουργούνται οι κλίσεις ρύσεων των υδάτων με ελαφρομπετόν πολύ ισχυρής σύνθεσης, 350 Κg/κ.μ.

Στη συνέχεια ακολουθεί η στεγανοποίηση της επιφάνειας με ασφαλτόπανα ή επαλειφόμενα στεγανωτικά υλικά όπως περιγράφεται στην αντίστοιχη σελίδα μας.