Ημερ/νια Έργου

12/01/2022

Πελάτης

Ιδιώτης

Τοποθεσία

Κηφισιά, Αθήνα

Στεγανοποίηση οροφής δώματος με επαλειφόμενα στεγανωτικά υλικά

Περιγραφή Έργου

Παρακάτω δημοσιεύουμε φωτογραφικό υλικό για κάθε βήμα που ακολουθήσαμε για τη στεγανοποίηση οροφής δώματος (ταράτσας) με το επαλειφόμενο στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσης (Pu500 της Isomat). Η στεγανοποίηση έγινε με επιπλέον τοποθέτηση πολυεστερικού οπλισμού (PSF60 της Isomat) στα κρίσιμα σημεία της επιφάνειας της οροφής.

Για τη συγκεκριμένη εργασία, δώσαμε γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας 10 ετών.

Περιληπτική σειρά εργασιών:

  • Πλύσιμο της επιφάνειας με μηχανικά μέσα
  • Χάντρωμα επιχρισμάτων
  • Επισκευές & εξομαλύνσεις επιφάνειας
  • Αστάρωμα της επιφάνειας
  • Σφράγιση με στεγανωτικές μαστίχες πολυουρεθανικής βάσης
  • Τοποθέτηση και εμποτισμός πολυεστερικού οπλισμού
  • Τοποθέτηση εξαεριστικών συστημάτων​
  • Στεγανοποίηση της επιφάνειας με επαλειφόμενο στεγανωτικό υλικό
  • Διασπορά χαλαζιακής άμμου
  • Κλείσιμο του χαντρώματος

Καθαρισμός της επιφάνειας με πλυστικό-πιεστικό μηχάνημα υδροβολής με σκοπό την απελευθέρώση της επιφάνειας από βρωμιές, χώματα, βρύα, σκόνες και από οτιδήποτε άλλο έχει επικαθήσει για καιρό στην επιδερμίδα της και την έχει υποκαταστήσει.

Όπου η οροφή του δώματος (ταράτσα), βρίσκεται σε επαφή με σοβαντισμένους τοίχους και υπερυψωμένα στηθαία, προβήκαμε σε χάντρωμα των επιχρισμάτων (σοβάδων). Δηλαδή σκάψαμε και αφαιρέσαμε ένα τμήμα του σοβαντισμένου τοίχου, για να δημιουργήσουμε μια ζώνη χωρίς σοβά και σε βάθος μέχρι την αποκάλυψη της εσωτερικής τουβλοδομής. Αυτό που επιδιώξαμε είναι, οι άκρες της στεγανοποίησης που θα δημιουργήσαμε, να είναι κολλημένες και σφραγισμένες μέσα στα τούβλα, δηλαδή στο πιο σταθερό και ασφαλές σημείο του τοίχου.

Ακολούθησε η επισκευή και η εξομάλυνση των χαντρωμένων ζωνών με συμπληρώματα μάζας, αποτελούμενα από ταχύπηκτα στεγανωτικά τσιμέντα με σκοπό τη δημιουργία μίας όσο το δυνατόν πιο εξομαλυμένης επιφάνειας.

Αστάρωμα της επιφάνειας με το αστάρι ενός συστατικού κατάλληλο για το συγκεκριμένο υπόστρωμα, Epoxyprimer 500 της Isomat.

Η δημιουργία της στεγανοποίησης συνεχίστηκε σφραγίζοντας με ειδικές στεγανωτικές μαστίχες πολυουρεθανικής βάσης όσα χρειάζεται π.χ. αρμοκοπή κλπ.

Τοποθέτηση και εμποτισμός του πολυεστερικού οπλισμού PSF60 της Isomat στα κρίσιμα της επιφάνειας της οροφής, ο οποίος αποτελεί τον οπλισμό ενίσχυσης της μεμβράνης που μόλις ξεκινήσαμε να κατασκευάζουμε. Ως κρίσιμα σημεία της επιφάνειας χαρακτηρίζουμε τα σημεία από τα οποία μπορεί να εκκινήσει η κατάρρευση της αξιοπιστίας μίας στεγάνωσης. Αυτά στη συγκεκριμένη οροφή είναι τα περιμετρικά στηθαία και τοίχοι που έχουμε χαντρώσει, οι αρμοκοπές κλπ. Ο εμποτισμός του οπλισμού έγινε με το υλικό που θα γίνει και η στεγανοποίηση της οροφής. Πρόκειται για το στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσης Pu500 της Isomat.

Η διασπορά της υγρασίας στα εσωτερικά δομικά στοιχεία της υπάρχουσας επιφάνειας μας υποχρεώνει στην τοποθέτηση εξαεριστικών συστημάτων. Σκοπός τους είναι ο άμεσος και σταδιακός απεγκλωβισμός των στοιχείων της υγρασίας από την πλάκα οροφής.

Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης και εμποτισμού του πολυεστερικού οπλισμού και των εξαεριστικών συστημάτων, ακολουθούθησαν τρεις επαλείψεις στεγανωτικού υλικού Pu500 της Isomat σε τρεις διαδοχικές ημέρες για να επιτύχουμε τα συνολικά 1,7-1,8kg/τ.μ. στεγανωτικού υλικού. Αυτό επιτυγχάνεται αφού η κατανάλωση στεγανωτικού υλικού κάθε επαλειπτικής στρώσης είναι της τάξεως των 500-600gr/τ.μ. ενώ η κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης και εμποτισμού του πολυεστερικού οπλισμού απατείται περίπου 1-1,1kg/τ.μ. στεγανωτικού υλικού.

Οι στεγανωτικές μας εργασίες ολοκληρώθηκαν με ένα τέταρτο και τελευταίο χέρι επάλειψης κατά τη διάρκεια του οποίου έγινε ταυτόχρονα και διασπορά χαλαζιακής άμμου η οποία θα προστατεύει τη στεγάνωση που μόλις κατασκευάσαμε από την υπεριώδη ακτινοβολία και από τυχόν μηχανικές καταπονήσεις.

Τέλος οι εργασίες μας ολοκληρώθηκαν με το κλείσιμο του χαντρώματος που πραγματοποιήσαμε σε προηγούμενο βήμα.