Περιγραφή Έργου


Παρακάτω δημοσιεύουμε φωτογραφικό υλικό για κάθε βήμα που ακολουθήσαμε για τη στεγανοποίηση οροφής δώματος (ταράτσας) με  ασφαλτόπανα SBS (ελαστομερή) βάρους 6kg/τ.μ.. 

Για το συγκεκριμένο έργο, δώσαμε γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας 10 έτη.

Περιληπτική σειρά εργασιών:

  • Αποξήλωση παλαιάς στεγανοποίησης
  • Χάντρωμα επιχρισμάτων
  • Επισκευές, εξομάλυνση της επιφάνειας και τελική διαμόρφωση στομίου των υδρορροών
  • Επάλειψη της επιφάνειας με βενζινοδιάλυτη ασφαλτόκολλα​
  • Στεγανοποίηση της επιφάνειας με ασφαλτόπανο
  • Σφράγιση με στεγανωτικές μαστίχες πολυουρεθανικής βάσης
  • Κλείσιμο του χαντρώματος

Οι εργασίες μας ξεκίνησαν με την αποξήλωση της παλαιάς στεγανοποίησης αφού τα παλαιά ασφαλτόπανα δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως σταθερό υπόστρωμα πάνω στο οποίο θα κατασκευάζαμε τη νέα στεγανοποίηση. 

Όπου η οροφή του δώματος (ταράτσα), βρίσκεται σε επαφή με σοβαντισμένους τοίχους προβήκαμε σε χάντρωμα των επιχρισμάτων (σοβάδων). Δηλαδή σκάψαμε και αφαιρέσαμε ένα τμήμα του σοβαντισμένου τοίχου, για να δημιουργήσουμε μια ζώνη χωρίς σοβά και σε βάθος μέχρι την αποκάλυψη της εσωτερικής τουβλοδομής. Αυτό που επιδιώξαμε είναι, οι άκρες των ασφαλτόπανων με τα οποία κατασκευάσαμε την στεγανολεκάνη οροφής, να είναι κολλημένες και σφραγισμένες μέσα στον τοίχο, δηλαδή στο πιο σταθερό και ασφαλές σημείο του, που είναι τα τούβλα.

Ακολούθησε η επισκευή και η εξομάλυνση των χαντρωμένων ζωνών με συμπληρώματα μάζας, αποτελούμενα από ταχύπηκτα στεγανωτικά τσιμέντα καθώς επίσης και η τελική διαμόρφωση του στομίου των υδρορροών.

Επάλειψη όλης της επιφάνειας με υγρή βενζινοδιάλυτη ασφαλτόκολλα. 
 

Επόμενο βήμα είναι η στεγανοποίηση της επιφάνειας. Η στεγανοποίηση ξεκινάει μέσα από το στόμιο των υδρορροών και συνεχίζεται στην υπόλοιπη επιφάνεια και γίνεται με επικόλληση των ασφαλτόπανων εν θερμώ με χρήση φλόγιστρου. 

Η δημιουργία της στεγανής ασφαλτολεκάνης ολοκληρώθηκε σφραγίζοντας με ειδικές στεγανωτικές μαστίχες πολυουρεθανικής βάσης όσα σημεία διακόπτουν τη συνέχεια των ασφαλτομεμβρανών π.χ.  εξαεριστικά κλπ.

Οι εργασίες της στεγανοποίησης ολοκληρώνονται με το κλείσιμο του χαντρώματος που πραγματοποιήσαμε σε προηγούμενο βήμα.

Ασφαλτόπανα ελαστομερή SBS βάρους 6kg/τ.μ.:

https://esha.gr/index.php/gr/proionta/asfaltikes-membranes/sbs/eshadien-sbs-20-c.html 

Για περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό για τη στεγανοποίηση με ασφαλτόπανα, μπορείτε να ακολουθήσετε τις παρακάτω σελίδες της ιστοσελίδας μας:

Στεγανοποίηση με ασφαλτόπανο