Τι είναι τα επαλειφόμενα τσιμεντοειδή υλικά

 
Η στεγανοποίηση με τσιμεντοειδή είναι η στεγανοποίηση που επιτυγχάνεται με επαλειφόμενα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά ενός ή δύο συστατικών με βάση τους το τσιμέντο και επιπλέον, αδρανή και υδρόφοβες ενώσεις που απωθούν το νερό. Για την παρασκευή τους απαιτείται ανάμειξη με νερό ή με νερό και τις κατάλληλες βελτιωτικές ρητίνες του κάθε κατασκευαστή και επαλείφονται συνήθως με βούρτσα σε καλά βρεγμένο υπόστρωμα.
Επαλειφόμενα τσιμεντοειδή για τη στεγανοποίηση τοιχίων.

 Επαλειφόμενα τσιμεντοειδή για τη στεγανοποίηση τοιχίων

Τα τσιμεντοειδή επαλειφόμενα υλικά είναι κατάλληλα και χρησιμοποιούνται για εσωτερική και για εξωτερική χρήση σε κάθετα τοιχία και σκυροδετημένες πλάκες υπογείων, πισινών, φρεατίων κλπ. και είναι τα μοναδικά ικανά για την αντιμετώπιση των αρνητικών πιέσεων των κτηρίων. Αντίθετα η χαμηλή τους ελαστικότητα τα κάνει να μην ενδείκνυνται για χρήση σε επιφάνειες με έντονη ηλιακή ακτινοβολία ή με μεγάλες μεταβολές θερμοκρασίας αφού οι τυχόν συστολοδιαστολές του υποστρώματος μπορεί να προκαλέσουν ρηγματώσεις στο σώμα του επαλειφόμενου τσιμεντοειδούς με αποτέλεσμα να χάσουν τη στεγανωτική τους επάρκεια. 


Σειρά εργασιών για την επίτευξη μίας αξιόπιστης στεγανοποίησης με επαλειφόμενα στεγανωτικά τσιμεντοειδή υλικα

 Βέβαια να μην ξεχνάμε ότι η ποιότητα του επαλειφόμενου τσιμεντοειδούς υλικού, δεν αποτελεί από μόνο του το μοναδικό κριτήριο για αξιοπιστία μιας στεγανοποίησης. Ο ουσιαστικότερος παράγοντας για την επίτευξη μιας αξιόπιστης στεγανοποίησης με επαλειφόμενα τσιμεντοειδή υλικά, είναι η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης επιφάνειας, ο εντοπισμός των κρίσιμων κατασκευαστικών της λεπτομερειών και ο σχεδιασμός επίλυσης του ζητήματος της συνεργατικότητας των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.


Μια στεγανοποίηση προδιαγραφών δηλαδη κατασκευαστικά αξιόπιστη και με μεγάλη αντοχή στον χρόνο, μπορεί να έχει μεγαλύτερο κόστος κατά το στάδιο κατασκευής της, αλλά προσφέρει το πλεονέκτημα της εγγυημένα διασφαλισμένης στεγανοποίησης για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, την πολύ σοβαρή εξοικονόμηση πόρων απέναντι στην διαρκή οικονομικη αιμορραγία, που σίγουρα θα προκύψει λόγω της συνεχούς ενασχόληση σας με μία αναξιόπιστη στεγανοποίηση.

Τα σημεία αυτά είναι οι φουρκέτες, τα τακάκια, τα τρυπόξυλα, τα σαθρά τμήματα του μπετόν, οι αρμοί διακοπής εργασιών και τα κατασκευαστικά ξέφτια του μπετόν. Τα σημεία αυτά λοιπόν, σκάβονται με σκοπό τη δημιουργία φωλιάς περίπου 2-3 cm περιμετρικά, με το σχήμα τους να είναι στρογγυλό ή ωοειδές.

Τα εν λόγω σημεία που στην προηγούμενη φάση έχουν σκαφτεί, διαβρέχονται επίμονα έως κορεσμού και σφραγίζονται με ειδικό επισκευαστικό ταχύπηκτο τσιμέντο πιέζοντας το με τρόπο που να μας διασφαλίζει ότι η φωλιά που έχουμε δημιουργήσει έχει πληρωθεί απόλυτα από το εύπλαστο επισκευαστικό υλικό.

Ο ιδιαίτερα επιμελημένος καθαρισμός μιας επιφάνειας, αποτελεί ένα εξαιρετικά κρίσιμο τεχνικά μέγεθος και ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος με τον οποίο μπορεί αυτό να επιτευχθεί, είναι με την χρήση πλυστικού – πιεστικού μηχανήματος υδροβολής.

Έτσι επιδιώκουμε να απελευθερώσουμε την επιφάνεια από χώματα, λάσπες και σκόνες που τυχόν έχουν επικαθήσει στην επιδερμίδα της.

Στη συνέχεια και με τα τοιχία βρεμένα σε κατάσταση κορεσμού, η επιφάνεια τους επαλείφεται με βούρτσα σε δύο στρώσεις και σε δύο διαδοχικές ημέρες με τα ειδικά, χημικά, επαλειφόμενα στεγανωτικά τσιμέντα.

Τα κρίσιμα σημεία μίας σωστής στεγανοποίησης με επαλειφόμενα τσιμεντοειδή υλικά

 
 Τα κρίσιμα σημεία σύγκρισης και τεχνικής αξιολόγησης μιας στεγανωτικής πρότασης, είναι οι κρυφές κατασκευαστικές της λεπτομέρειες, για τις οποίες βέβαια, δεν είστε υποχρεωμένοι να γνωρίζετε. Είναι όμως κρίσιμες λεπτομέρειες που αφορούν στην ασφάλεια και την μακροημέρευση της κατασκευής. Απαιτούν όμως χρόνο, υπομονή και προσήλωση και αποδεικνύουν την κατασκευαστική αξιοπιστία της πρότασης και του συνεργείου που θα την υλοποιήσει. Τα κρίσιμα αυτά σημεία είναι:​

  • Η αποκάλυψη και σωστή σφράγιση των σημείων που ενοχοποιούνται για τη διαρροή των υδάτων
  • Το πλύσιμο και ο καθαρισμός της επιφάνειας των τοιχίων που θα στεγανοποιηθούν
  • Η ποιότητα του στεγανωτικού τσιμεντοειδούς που πρέπει είναι κορυφαία
  • Ο σωστός τρόπος στεγανοποίησης των τοιχίων με την επάλειψη του επαλειφόμενου τσιμεντοειδούς υλικού
     

Συνήθως όμως, αυτές οι κρίσιμες τεχνικές λεπτομέρειες μιας κατασκευής, δεν αναφέρονται αναλυτικά, επειδή αποτελούν την δεσμευτική και κοστοβόρα παράμετρο της. Και χωρίς αυτές τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, μια εφαρμογή μπορεί να χαρακτηριστεί μόνωση ή στεγάνωση, δεν θα αποτελεί όμως εφαρμογή προδιαγραφών ή κατασκευή μακράς πνοής. Σας διαβεβαιώνουμε όμως πως παρά πολύ γρήγορα, θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την αξιοπιστία της.​