Περιγραφή Έργου

Παρακάτω δημοσιεύουμε φωτογραφικό υλικό για κάθε βήμα που ακολουθήσαμε για τη στεγανοποίηση οροφής δώματος (ταράτσας) με το επαλειφόμενο στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσης (Hyperdesmo-LV της Alchimica). Η στεγανοποίηση έγινε με επιπλέον τοποθέτηση πολυεστερικού οπλισμού σε όλη την επιφάνεια της οροφής.

Για τη συγκεκριμένη εργασία, δώσαμε γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας 12 έτη.

Περιληπτική σειρά εργασιών:

 • Χάντρωμα επιχρισμάτων
 • Πλύσιμο της επιφάνειας με μηχανικά μέσα
 • Επισκευές & εξομαλύνσεις επιφάνειας
 • Αστάρωμα της επιφάνειας
 • Τοποθέτηση και εμποτισμός πολυεστερικού οπλισμού
 • Τοποθέτηση εξαεριστικών συστημάτων​
 • Σφράγιση με στεγανωτικές μαστίχες πολυουρεθανικής βάσης
 • Στεγανοποίηση της επιφάνειας με επαλειφόμενο στεγανωτικό υλικό
 • Διασπορά χαλαζιακής άμμου
 • Κλείσιμο του χαντρώματος
   

 Όπου η οροφή του δώματος (ταράτσα), βρίσκεται σε επαφή με σοβαντισμένους τοίχους προβήκαμε σε χάντρωμα των επιχρισμάτων (σοβάδων). Δηλαδή σκάψαμε και αφαιρέσαμε ένα τμήμα του σοβαντισμένου τοίχου, για να δημιουργήσουμε μια ζώνη χωρίς σοβά και σε βάθος μέχρι την αποκάλυψη της εσωτερικής τουβλοδομής. Αυτό που επιδιώξαμε είναι, οι άκρες της στεγανολεκάνης που θα δημιουργήσαμε, να είναι κολλημένες και σφραγισμένες μέσα στον τοίχο, δηλαδή στο πιο σταθερό και ασφαλές σημείο του, που είναι τα τούβλα.

Καθαρισμός της επιφάνειας με πλυστικό-πιεστικό μηχάνημα υδροβολής με σκοπό την απελευθέρώση της επιφάνειας από βρωμιές, χώματα, βρύα, σκόνες και από οτιδήποτε άλλο έχει επικαθήσει για καιρό στην επιδερμίδα της και την έχει υποκαταστήσει.

Ακολούθησε η επισκευή και η εξομάλυνση των χαντρωμένων ζωνών με συμπληρώματα μάζας, αποτελούμενα από ταχύπηκτα στεγανωτικά τσιμέντα με σκοπό τη δημιουργία μίας όσο το δυνατόν πιο εξομαλυμένης επιφάνειας.

Αστάρωμα της επιφάνειας με το αστάρι δύο συστατικών κατάλληλο για το συγκεκριμένο υπόστρωμα, Universal Primer-2k-4060 της Alchimica.

Τοποθέτηση και εμποτισμός του πολυεστερικού οπλισμού Geotextile 50 της Alchimica σε όλη την επιφάνεια της οροφής, ο οποίος αποτελεί τον οπλισμό ενίσχυσης της μεμβράνης που μόλις ξεκινήσαμε να κατασκευάζουμε. Ο εμποτισμός του οπλισμού έγινε με το υλικό που θα γίνει και η στεγανοποίηση της οροφής. Πρόκειται για το κορυφαίο στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσης Hyperdesmo-LV της Alchimica.

Η διασπορά της υγρασίας στα εσωτερικά δομικά στοιχεία της υπάρχουσας επιφάνειας μας υποχρεώνει στην τοποθέτηση εξαεριστικών συστημάτων. Σκοπός τους είναι ο άμεσος και σταδιακός απεγκλωβισμός των στοιχείων της υγρασίας από την πλάκα οροφής.

Η δημιουργία της στεγανολεκάνης συνεχίστηκε σφραγίζοντας με ειδικές στεγανωτικές μαστίχες πολυουρεθανικής βάσης όσα σημεία διακόπτουν τη συνέχεια των ασφαλτομεμβρανών π.χ. βάσεις ηλιακών, εξαεριστικά κλπ.

Ακολουθούθησαν τρεις επαλείψεις στεγανωτικού υλικού Hyperdesmo-LV της Alchimica σε τρεις διαφοχικές ημέρες για να επιτύχουμε τα 2,5kg/τ.μ. στεγανωτικού υλικού. Ο λόγος που κάθε επάλειψη διαφοροποιείται χρωματικά από την προηγούμενη είναι για να διασφαλίζουμε την απόλυτη υπερκάλυψη της μίας στρώσης προς την επόμενη.

Οι στεγανωτικές μας εργασίες ολοκληρώθηκαν με ένα τέταρτο και τελευταίο χέρι επάλειψης κατά τη διάρκεια του οποίου έγινε ταυτόχρονα και διασπορά χαλαζιακής άμμου η οποία θα προστατεύει τη στεγάνωση που μόλις κατασκευάσαμε από την υπεριώδη ακτινοβολία.

Τέλος οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με το κλείσιμο του χαντρώματος που πραγματοποιήσαμε σε προηγούμενο βήμα.

Για περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό για τη στεγανοποίηση με επαλειφόμενα στεγανωτικά υλικά, μπορείτε να ακολουθήσετε τις παρακάτω σελίδες της ιστοσελίδας μας:

Στεγανοποίηση με επαλειφόμενα στεγανωτικά υλικά