Ημερ/νια Έργου

15/05/2019

Πελάτης

Ιδιώτης

Τοποθεσία

Γλυφάδα, Αθήνα

Στεγανοποίηση και ανεστραμμένη θερμομόνωση οροφής δώματος με τελική επιφάνεια το χαλίκι

Περιγραφή Έργου

Παρακάτω δημοσιεύουμε φωτογραφικό υλικό για κάθε βήμα που ακολουθήσαμε για τη στεγανοποίηση με  ασφαλτόπανο και θερμομόνωση πλάκας οροφής δώματος (ταράτσας) με τελική επιφάνεια το σκύρο (χαλίκι). Η στεγανοποίηση έγινε με ασφαλτόπανα SBS (ελαστομερή) βάρους 5kg/τ.μ.. και η θερμομόνωση με  θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 5εκ.

Για τη συγκεκριμένη εργασία, δώσαμε γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας 15 έτη.

Περιληπτική σειρά εργασιών:

 • Πλύσιμο της επιφάνειας με μηχανικά μέσα
 • Χάντρωμα επιχρισμάτων
 • Επισκευές & εξομαλύνσεις επιφάνειας
 • Επάλειψη της επιφάνειας με βενζινοδιάλυτη ασφαλτόκολλα​
 • Στεγανοποίηση της επιφάνειας με ασφαλτόπανο
 • Τοποθέτηση εξαεριστικών συστημάτων​
 • Σφράγιση με στεγανωτικές μαστίχες πολυουρεθανικής βάσης
 • Κλείσιμο του χαντρώματος
 • Διάστρωση θερμομονωτικών πλακών σε όλη την επιφάνεια
 • Διάστρωση γεωυφάσματος σε όλη την επιφάνεια
 • Διασπορά σκύρου (χαλικιού)

Καθαρισμός της επιφάνειας με πλυστικό-πιεστικό μηχάνημα υδροβολής με σκοπό την απελευθέρώση της επιφάνειας από βρωμιές, χώματα, βρύα, σκόνες και από οτιδήποτε άλλο έχει επικαθήσει για καιρό στην επιδερμίδα της και την έχει υποκαταστήσει.

Όπου η οροφή του δώματος (ταράτσα), βρίσκεται σε επαφή με σοβαντισμένους τοίχους προβήκαμε σε χάντρωμα των επιχρισμάτων (σοβάδων). Δηλαδή σκάψαμε και αφαιρέσαμε ένα τμήμα του σοβαντισμένου τοίχου, για να δημιουργήσουμε μια ζώνη χωρίς σοβά και σε βάθος μέχρι την αποκάλυψη της εσωτερικής τουβλοδομής. Αυτό που επιδιώξαμε είναι, οι άκρες των ασφαλτόπανων με τα οποία κατασκευάσαμε την στεγανολεκάνη οροφής, να είναι κολλημένες και σφραγισμένες μέσα στον τοίχο, δηλαδή στο πιο σταθερό και ασφαλές σημείο του, που είναι τα τούβλα.

Ακολούθησε η επισκευή και η εξομάλυνση των χαντρωμένων ζωνών με συμπληρώματα μάζας, αποτελούμενα από ταχύπηκτα στεγανωτικά τσιμέντα.

Επάλειψη όλης της επιφάνειας με υγρή βενζινοδιάλυτη ασφαλτόκολλα.

Η στεγανοποίηση ξεκινάει μέσα από το στόμιο της υδρορροής και συνεχίζεται στην υπόλοιπη επιφάνεια και γίνεται με επικόλληση των ασφαλτόπανων εν θερμώ με χρήση φλόγιστρου. Πρόκειται για τα ασφαλτόπανα ελαστομερή (SBS) βάρους 5kg/τ.μ. HermesDien της Hermes, εταιρεία που ανήκει στον όμίλο της Vitex

Η διασπορά της υγρασίας στα εσωτερικά δομικά στοιχεία της υπάρχουσας επιφάνειας μας υποχρεώνει στην τοποθέτηση εξαεριστικών συστημάτων. Σκοπός τους είναι ο άμεσος και σταδιακός απεγκλωβισμός των στοιχείων της υγρασίας από την πλάκα οροφής.

Η δημιουργία της στεγανής ασφαλτολεκάνης ολοκληρώθηκε σφραγίζοντας με ειδικές στεγανωτικές μαστίχες πολυουρεθανικής βάσης όσα σημεία διακόπτουν τη συνέχεια των ασφαλτομεμβρανών π.χ. βάσεις ηλιακών, εξαεριστικά κλπ.

Οι εργασίες της στεγάνωσης ολοκληρώνονται με το κλείσιμο του χαντρώματος που πραγματοποιήσαμε σε προηγούμενο βήμα.

Η θερμομονωτική θωράκιση της επιφάνειας έγινε με τη στρώση από στηθαίο σε στηθαίο, σταυρωτά και σε απόλυτη μεταξύ τους συναρμογή, θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης (Fibranxps 300 της Fibran), πάχους 5 cm.

Μετά την ολοκλήρωση και της θερμομόνωσης, γίνεται διάστρωση όλης της επιφάνειας με γεωύφασμα. Tο γεωύφασμα διαθέτει πολύ ισχυρές μηχανικές αντοχές για να προστατεύει την επιδερμίδα των θερμομονωτικών πλακών.

Και τέλος, επί του γεωυφάσματος προστασίας, ακολούθησε η διασπορά και η στρώση του οικοδομικού σκύρου (χαλικιών) που είναι και η τελική επιφάνεια. Το πάχος της στρώσης των χαλικιών, είναι περίπου 3 – 4 cm.