Ημερ/νια Έργου

13/12/2017

Πελάτης

Ιδιώτης

Τοποθεσία

Κουκάκι, Αθήνα

Στεγανοποίηση και ανεστραμμένη θερμομόνωση οροφής δώματος με πλακάκι POLYTILE

Περιγραφή Έργου

Παρακάτω δημοσιεύουμε φωτογραφικό υλικό για κάθε βήμα που ακολουθήσαμε για τη στεγανοποίηση με  ασφαλτόπανο και ανεστραμμένη θερμομόνωση πλάκας οροφής δώματος (ταράτσας) με τελική επιφάνεια το ειδικό θερμομονωτικό πλακάκι POLYTILE. Η στεγανοποίηση έγινε με ασφαλτόπανα SBS (ελαστομερή) βάρους 5kg/τ.μ., ενώ η θερμομόνωση με θερμομονωτικά πλακάκια Polytile συνολικού πάχους 7εκ.

Για τη συγκεκριμένη εργασία, δώσαμε γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας 15 έτη.

Περιληπτική σειρά εργασιών:

  • Χάντρωμα επιχρισμάτων
  • Επισκευές & εξομαλύνσεις επιφάνειας
  • Καθαρισμός & πλύσιμο της επιφάνειας με μηχανικά μέσα
  • Επάλειψη της επιφάνειας με βενζινοδιάλυτη ασφαλτόκολλα​
  • Στεγανοποίηση της επιφάνειας με ασφαλτόπανο
  • Σφράγιση με στεγανωτικές μαστίχες πολυουρεθανικής βάσης
  • Θερμομόνωση της επιφάνειας με θερμομονωτικά πλακάκια POLYTILE

Όπου η οροφή του δώματος (ταράτσα), βρίσκεται σε επαφή με σοβαντισμένους τοίχους προβήκαμε σε χάντρωμα των επιχρισμάτων (σοβάδων). Δηλαδή σκάψαμε και αφαιρέσαμε ένα τμήμα του σοβαντισμένου τοίχου, για να δημιουργήσουμε μια ζώνη χωρίς σοβά και σε βάθος μέχρι την αποκάλυψη της εσωτερικής τουβλοδομής. Αυτό που επιδιώξαμε είναι, οι άκρες των ασφαλτόπανων με τα οποία κατασκευάσαμε την στεγανολεκάνη οροφής, να είναι κολλημένες και σφραγισμένες μέσα στον τοίχο, δηλαδή στο πιο σταθερό και ασφαλές σημείο του, που είναι τα τούβλα.

Επιπλέον, σε καμία περίπτωση δεν εμπιστευόμαστε τη μηχανική στερέωση της άκρης των ασφαλτόπανων πάνω στους τοίχους με λάμα που καρφώνεται κατά μήκος του τελειώματος τους, αφού κατά τη την τοποθέτηση της λάμας τα ασφαλτόπανα τρυπιούνται και οι μαστίχες που χρησιμοποιούνται για τη σφράγιση των βιδών, πολύ σύντομα αφυδατώνονται και χάνουν την αξιοπιστία τους.

Επιπρόσθετες πληροφορίες και φωτογραφίες για το χάντρωμα και την αναγκαιότητα του, μπορείτε να δείτε στις σελίδες του website μας που αφορούν τη στεγανοποίηση οροφών δώματος:

Στεγανοποίηση με ασφαλτόπανο

Στεγανοποίηση με επαλειφόμενα στεγανωτικά υλικά

Ακολούθησαν οι επισκευές και οι εξομαλύνσεις των χαντρωμένων τμημάτων, επισκευές των υδρορροών καθώς επίσης και όπου αλλού χρειαζόταν εξομάλυνση της επιφάνειας με σκοπό τη δημιουργία λείας επιφάνειας. Όπου χρειάστηκε να κλανουμε τέτοιες επισκεύες ή εξομαλύνσεις, αυτά τα συμπληρώματα μάζας έγιναν με ειδικά ταχύπηκτα στεγανωτικά τσιμέντα.

Μετά το τέλος και των επισκευών ακολούθησε ο απόλυτος καθαριμός και πλύσιμο της επιφάνειας που πρόκειται να στεγανοποιηθεί, καθώς αυτό το βήμα αποτελεί ένα ιδιαίτερα κρίσιμο τεχνικά μέγεθος. Αυτό που πετύχαμε είναι να απελευθερώσουμε την επιφάνεια από χώματα, λάσπες και άλλα φερτά υλικά, που στην πραγματικότητα έχουν υποκαταστήσει την επιδερμίδα της επιφάνειας λόγω της πολυετούς τους εγκατάστασης. Ο εν λόγω καθαρισμός έγινε με τη χρήση πλυστικού πιεστικού μηχανήματος υδροβολής, ισχύος 160 ατμόσφαιρες.

Στη συνέχεια έγινε επάλειψη όλης της επιφάνειας με υγρή βενζινοδιάλυτη ασφαλτόκολλα. (Προσοχή, δεν χρησιμοποιούμε ποτέ και σε καμία περίπτωση ασφαλτικό γαλάκτωμα, δηλ. νερόπισα)

Η στεγανοποίηση ξεκινάει μέσα από το στόμιο της υδρορροής και συνεχίζεται στην υπόλοιπη επιφάνεια και γίνεται με επικόλληση των ασφαλτόπανων εν θερμώ με χρήση φλόγιστρου. Πρόκειται για τα ασφαλτόπανα ελαστομερή (SBS) βάρους 5kg/τ.μ. HermesDien της Hermes, εταιρεία που ανήκει στον όμίλο της Vitex

Η δημιουργία της στεγανής ασφαλτολεκάνης ολοκληρώθηκε σφραγίζοντας με ειδικές στεγανωτικές μαστίχες πολυουρεθανικής βάσης όσα σημεία διακόπτουν τη συνέχεια των ασφαλτομεμβρανών π.χ. βάσεις κιγκλιδωμάτων, βάσεις τέντας κλπ.

Η θερμομονωτική θωράκιση της επιφάνειας έγινε με τη στρώση από στηθαίο σε στηθαίο, σταυρωτά και σε απόλυτη μεταξύ τους συναρμογή, θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης (Polytile της Dow), συνολικού πάχους 7 cm.

Για περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό για τη στεγανοποίηση με ασφαλτόπανα και τη θερμομόνωση, μπορείτε να ακολουθήσετε τις παρακάτω σελίδες της ιστοσελίδας μας:

Στεγανοποίηση με ασφαλτόπανο

Ανεστραμμένη θερμομόνωση