Ημερ/νια Έργου

09/05/2022

Πελάτης

Ιδιώτης

Τοποθεσία

Αθήνα

Στεγανοποίηση και ανεστραμμένη θερμομόνωση οροφής δώματος με τελική επιφάνεια το χαλίκι

Περιγραφή Έργου

Παρακάτω δημοσιεύουμε φωτογραφικό υλικό για κάθε βήμα που ακολουθήσαμε για τη στεγανοποίηση με  επαλειφόμενο στεγανωτικό υλικό και θερμομόνωση της πλάκας οροφής δώματος (ταράτσας) με τελική επιφάνεια τις πλάκες πεζοδρομίου και το σκύρο (χαλίκι). Η στεγανοποίηση έγινε με επαλειφόμενο πολυουρεθανικής βάσης (Hyperdesmo-LV της Alchimica) και η θερμομόνωση με  θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης (Fibranxps 300 της Fibran) πάχους 5εκ.

Για τη συγκεκριμένη εργασία, δώσαμε γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας 15 έτη.

Περιληπτική σειρά εργασιών:

  • Χάντρωμα επιχρισμάτων
  • Επισκευές & εξομαλύνσεις επιφάνειας
  • Πλύσιμο της επιφάνειας
  • Αστάρωμα της επιφάνειας
  • Τοποθέτηση και εμποτισμός πολυεστερικού οπλισμού στα ευάλωτα σημεία της επιφάνειας
  • Επαλείψεις της επιφάνειας με επαλειφόμενο στεγανωτικό πολυουρεθανικής βάσης​
  • Διάστρωση θερμομονωτικών πλακών σε όλη την επιφάνεια
  • Διάστρωση γεωυφάσματος σε όλη την επιφάνεια
  • Διασπορά σκύρου (χαλικιού)

Όπου η οροφή του δώματος (ταράτσα), βρίσκεται σε επαφή με σοβαντισμένους τοίχους προβήκαμε σε χάντρωμα των επιχρισμάτων (σοβάδων). Δηλαδή σκάψαμε και αφαιρέσαμε ένα τμήμα πλάτους 8-10cm του σοβαντισμένου τοίχου, για να δημιουργήσουμε μια ζώνη χωρίς σοβά και σε βάθος μέχρι την αποκάλυψη της εσωτερικής τουβλοδομής. Αυτό που επιδιώκουμε είναι, οι άκρες της νέας στεγανοποίησης που θα κατασκευάσουμε, να είναι κολλημένες και σφραγισμένες μέσα στον τοίχο, δηλαδή στο πιο σταθερό και ασφαλές σημείο του, που είναι τα τούβλα.

Ακολούθησε η επισκευή και η εξομάλυνση των χαντρωμένων ζωνών και όπου αλλού χρειαζόταν με συμπληρώματα μάζας, αποτελούμενα από ταχύπηκτα στεγανωτικά τσιμέντα.

Το τέλος της διαδικασίας της προετοιμασίας μίας επιφάνειας για τη στεγανοποίηση της, ολοκληρώνεται με το πλύσιμο και τον απόλυτο καθαρισμό της επιφάνειας με μηχάνημα υδροβολής 180bar.

Ακολούθησε η επάλειψη της επιφάνειας με το ειδικό εποξειδικό αστάρι αγκύρωσης. Πρόκειται για το αστάρι δύο συστατικών που είναι κατάλληλο για υποστρώματα όπως η τσιμεντοκονία. Πρόκειται για το Aquadur της Alchimica.

Πριν ξεκινήσει η διαδικασία των επαλείψεων της επιφάνειας, τοποθετήθηκε σε όλα τα ευάλωτα σημεία της οροφής ειδικός πολυεστερικός οπλισμός (πρόκειται για τον οπλισμό Geotextile 50 της Alchimica, ο οποίος  εμποτίστηκε με το ίδιο το υλικό με το οποίο στην συνέχεια στεγανοποιήσαμε όλη την επιφάνεια.

Ως ευάλωτα σημεία ορίζουμε τα σημεία εκείνα από τα οποία συνήθως εκκινεί η κατάρρευση της αξιοπιστίας μιας στεγανοποίησης. Αυτά στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι χαντρωμένες ζώνες, τα περιμετρικά στηθαία, οι υδρορροές, η βάση των εγκαταστημένων μηχανημάτων και όπου αλλού κρίνουμε εμείς απαραίτητο.

Πριν ξεκινήσει η διαδικασία των επαλείψεων της επιφάνειας, τοποθετήθηκε σε όλα τα ευάλωτα σημεία της οροφής ειδικός πολυεστερικός οπλισμός (πρόκειται για τον οπλισμό Geotextile 50 της Alchimica, ο οποίος  εμποτίστηκε με το ίδιο το υλικό με το οποίο στην συνέχεια στεγανοποιήσαμε όλη την επιφάνεια.

Ως ευάλωτα σημεία ορίζουμε τα σημεία εκείνα από τα οποία συνήθως εκκινεί η κατάρρευση της αξιοπιστίας μιας στεγανοποίησης. Αυτά στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι χαντρωμένες ζώνες, τα περιμετρικά στηθαία, οι υδρορροές, η βάση των εγκαταστημένων μηχανημάτων και όπου αλλού κρίνουμε εμείς απαραίτητο.

Η θερμομονωτική θωράκιση της επιφάνειας έγινε με τη στρώση από στηθαίο σε στηθαίο, σταυρωτά και σε απόλυτη μεταξύ τους συναρμογή, θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης τύπου Fibranxps 300 της Fibran, κατάλληλες για οροφές, πάχους 5 cm.

Ακολούθησε η διάστρωση καθολικά σε όλη την επιφάνεια γευφάσματος, που σκοπό έχει την προστασία της επιδερμίδας των θερμομονωτικών από ενδεχόμενη κακομεταχείριση της.

Και τέλος, επί του γεωυφάσματος ακολούθησε η διασπορά  του οικοδομικού σκύρου (χαλικιών).