Ημερ/νια Έργου

19/02/2021

Πελάτης

ΠΛΑΣΤΟΝΑ Α.Β.Ε.Ε.

Τοποθεσία

Άνω Πατήσια, Αθήνα

Στεγανοποίηση δεξαμενής πυρόσβεσης με επαλειφόμενα τσιμεντοειδή στεγανωτικά

Περιγραφή Έργου

Παρακάτω δημοσιεύουμε φωτογραφικό υλικό για κάθε βήμα που ακολουθήσαμε για τη στεγανοποίηση των τοιχίων δεξαμενής πυρόσβεσης με το επαλειφόμενο στεγανωτικό τσιμεντοειδές Thoroseal της THORO.

Για τη συγκεκριμένη εργασία, δώσαμε γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας 10 έτη.

Περιληπτική σειρά εργασιών:

  • Αποκάλυψη των σημείων που ενοχοποιούνται για την διαρροή
  • Εξομάλυνση της επιδερμίδας της επιφάνειας
  • Πλήρωση και επισκευή των σημείων
  • Πλύσιμο της επιφάνειας με μηχανικά μέσα
  • Στεγανοποίηση των τοιχίων της δεξαμενής με με επαλειφόμενα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά

Τα σημεία αυτά είναι οι φουρκέτες, τα τακάκια, τα τρυπόξυλα, τα σαθρά τμήματα του μπετόν, οι αρμοί διακοπής εργασιών και τα κατασκευαστικά ξέφτια του μπετόν. Τα σημεία αυτά λοιπόν, σκάβονται με σκοπό τη δημιουργία φωλιάς περίπου 2-3 cm περιμετρικά, με το σχήμα τους να είναι στρογγυλό ή ωοειδές.

Ακολούθησε η εξομάλυνση της επιδερμίδας της δεξαμενής με μηχανικά μέσα, Πρόσθεση μας είναι η δημιουργία μίας όσο το δυνατόν πιο εξομαλυσμένης επιφάνειας.

Τα σημεία που στην πρώτη φάση εργασιών έχουν σκαφτεί, διαβρέχονται επίμονα έως κορεσμού και σφραγίζονται με ειδικό επισκευαστικό ταχύπηκτο τσιμέντο πιέζοντας το με τρόπο που να μας διασφαλίζει ότι η φωλιά που έχουμε δημιουργήσει έχει πληρωθεί απόλυτα από το εύπλαστο επισκευαστικό υλικό.

Απόλυτος καθαρισμός όλης της δεξαμενής με πλυστικό-πιεστικό μηχάνημα υδροβολής στα 160bar. Μας ενδιαφέρει να απομακρύνουμε από την επιφάνεια που θα στεγανοποιήσουμε, εγκαταλελειμμένα υλικά αν υπάρχουν (λάσπες, σοβάδες κ.λ.π.) και γενικώς οτιδήποτε φερτό η επιπρόσθετο υλικό διαταράσσει την καθαρότητα και την σχετική ομαλότητα της επιφάνειας.

Τέλος και με τα τοιχία βρεμένα σε κατάσταση κορεσμού η επιφάνεια τους επαλείφεται σε δύο στρώσεις και σε δύο διαδοχικές ημέρες με ειδικά, χημικά, επαλειφόμενα στεγανωτικά τσιμέντα THOROSEAL της Thoro.

Για περισσότερες λεπτομέρειες για τη στεγανοποίηση τοιχίων με επαλειφόμενα στεγανωτικά υλικά μπορείτε να επισκεφθείτε την αντίστοιχη σελίδα του website μας:

Στεγανοποίηση με επαλειφόμενα τσιμεντοειδή