Ημερ/νια Έργου

28/07/2021

Πελάτης

Ξενοδοχείο President

Τοποθεσία

Αθήνα

Στεγανοποίηση δεξαμενής πόσιμου νερού ξενοδοχείου President

Περιγραφή Έργου

Παρακάτω δημοσιεύουμε φωτογραφικό υλικό για κάθε βήμα που ακολουθήσαμε για τη στεγανοποίηση δεξαμενής πόσιμου νερού με επαλειφόμενα στεγανωτικά υλικά.

Για το συγκεκριμένο έργο, δώσαμε γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας 10 έτη.

Περιληπτική σειρά εργασιών:

  • Εντοπισμός και αποκάλυψη όλων των οξειδωμένων σημείων του μεταλλικού οπλισμού των τοιχίων της δεξαμενής
  • Αφαίρεση εξωτερικής οξείδωσης
  • Eπισκευή όλων των προαναφερόμενων σημείων με ειδικό στεγανωτικό χημικό ταχύπηκτο τσιμέντο
  • Πλύσιμο της επιφάνειας με μηχανικά μέσα
  • Επάλειψη της επιφάνειας με το ειδικό αστάρι αγκύρωσης
  • Εμποτισμός και τοποθέτηση του ειδικού εμποτισμένου πολυεστερικού μανδύα - οπλισμού
  • Επάλειψη της επιφάνειας με το στεγανωτικό υλικό
     

Πρώτη και κύρια εργασία πριν την έναρξη εργασιών της δεξαμενής, ήταν ο εντοπισμός και η αποκάλυψη του οξειδωμένου οπλισμού των τοιχίων. Τα σημεία αυτά λοιπόν, σκάφτηκαν με σκοπό τη δημιουργία μιας φωλιάς, περίπου 2-3 cm περιμετρικά της εκάστοτε τρωθείσας περιοχής.

Οι φωλιές που έχουμε δημιουργήσει περιμετρικά των σημείων, διαβρέχονται επίμονα έως κορεσμού και σφραγίζονται με το ειδικό επισκευαστικό στεγανωτικό ταχύπηκτο τσιμέντο Structurite R4 της Thoro πιέζοντας το με τρόπο που να μας διασφαλίζει ότι η φωλιά που έχουμε δημιουργήσει έχει πληρωθεί απόλυτα από το εύπλαστο επισκευαστικό υλικό. 

 Ακολούθησε το πλύσιμο του συνόλου της επιφάνειας της δεξαμενής με μηχανικά μέσα με σκοπό την απελευθέρωση της επιφάνειας από βρωμιές, χώματα, σκόνες και οτιδήποτε άλλο έχει επικαθήσει στην επιφάνεια.

Στη συνέχεια έγινε επάλειψη της επιφάνειας με το ειδικό εποξειδικό αστάρι αγκύρωσης σε δύο χέρια επαλείψεων σε δύο διαδοχικές ημέρες. Πρόκειται για το αστάρι δύο συστατικών που είναι κατάλληλο για υποστρώματα όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πρόκειται για το Aquadur της Alchimica.

Επόμενο βήμα είναι η τοποθέτηση και εμποτισμός σε όλη την επιφάνεια της δεξαμενής, του ειδικού πολυεστερικού οπλισμού Geotextile 50 της Alchimica με σκοπό να προσδώσουμε στη στεγανοποίηση που κατασκευάζουμε ιδιαίτερα μακρύ χρονικό ορίζοντα ζωής. Ο εμποτισμός του οπλισμού γίνεται με το ίδιο το στεγανωτικό υλικό που χρησιμοποιούμε για τη στεγανοποίηση της δεξαμενής.

Ακολούθησε μία ακόμα επάλειψη της επιφάνειας της δεξαμενής με το επαλειφόμενο στεγανωτικό δύο συστατικών Hyperdesmo 2k-w της Alchimica. Η συνολική κατανάλωση του στεγανωτικού υλικού κυμάνθηκε στα 1,7-1,8kgr/τμ. αφού μόνο κατά την τοποθέτηση του πολυεσρικού οπλισμού, η κατανάλωση είναι της τάξεως του 1kgr/τμ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό για τη στεγανοποίηση με ασφαλτόπανα, μπορείτε να ακολουθήσετε τις παρακάτω σελίδες της ιστοσελίδας μας:

Στεγανοποίηση με επαλειφόμενα στεγανωτικά υλικά