Σειρά εργασιών για την επιτυχημένη ανεστραμμένη θερμομόνωση με τελική επιφάνεια το θερμομονωτικό πλακάκι

 

Για τη θερμομονωτική θωράκιση της επιφάνειας με τελική επιφάνεια το πλακάκι, χρησιμοποιούνται τα ειδικά θερμομονωτικά πλακιδία POLYTILE. Πρόκειται για ειδικές θερμομονωτικές πλάκες διαστάσεων 0,30m X 0,60m που διαθέτουν πατούρα και στις τέσσερις πλευρές. Από το συνολικό τους πάχος, τα 2 cm είναι μια λευκή τσιμεντόπλακα επεξεργασμένης επιδερμίδας, σαν ψευτομάρμαρο, η οποία είναι κολλημένη πάνω στο θερμομονωτικό υλικό και τα υπόλοιπα εκατοστά είναι το πάχος του θερμομονωτικού υλικού (ROOF MATE) που το επιλέγει ο πελάτης ανάλογα με τη θερμομονωτική απόδοση που θέλει να προσδώσει στην κατασκευή.

Αφού έχει ολοκληρωθεί η στεγανοποίηση ξεκινά η διάστρωση από τοίχο σε τοίχο και από στηθαίο σε στηθαίο και σε απόλυτη μεταξύ τους συναρμογή των ειδικών θερμομονωτικών πλακιδίων POLYTILE. Η μεταξύ τους τοποθέτηση στην επιφάνεια οροφής γίνεται ελεύθερα, σταυρωτά και η συναρμογή τους, με βάση την περιμετρική πατούρα που διαθέτουν.