Τι είναι η θερμομόνωση;

Η θερμομόνωση σε ταράτσες και δώματα είναι ο κυριότερος παράγοντας εξοικονόμησης ενέργειας σε μια κατασκευή. Οι θερμικές απώλειες σε μια κοινή συμβατική κατασκευή χωρίς θερμομόνωση ή ελλιπώς θερμομονωμένο δώμα μπορούν να φτάσουν έως και το 55%-60% μόνο από το ταβάνι του τελευταίου ορόφου.

Γιατί να κάνω θερμομόνωση;

Θερμομόνωση (εξωτερική ή εσωτερική) είναι η εργασία με την οποία επιτυγχάνουμε να θωρακίσουμε το κτήριο μας ώστε να μην έχουμε ενεργειακές απώλειες. Μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε παλαιές είτε σε νέες κατασκευές που λόγω της ελλειπούς ή ανύπαρκτης θερμομόνωσης παρατηρούνται θερμικές απώλειες με αποτέλεσμα ο χώρος μας να τείνει να έχει ίδια θερμοκρασία με το εξωτερικό περιβάλλον δηλαδή ζέστη το καλοκαίρι και κρύο το χειμώνα.

Με τον όρο θερμομόνωση, εννοούμε ή περιγράφουμε μία εξόχως ιδιαίτερη τεχνική κατασκευή, που αφορά στην θωράκιση του περιβλήματος ενός κτιρίου. Της οροφής δώματος (ταράτσα), της τοιχοποιίας, της πυλωτής, του δαπέδου ισογείου χωρίς υπόγειο, κλπ. Σκοπός αυτής της επεμβατικής επιχείρησης στο κέλυφος του κτιρίου είναι, η θερμομονωτική του θωράκιση. Δηλαδή αυτό που επιδιώκουμε είναι οι συνθήκες “θερμικής άνεσης” που δημιουργούμε εντός ενός κτιρίου από την λειτουργία μιας οποιασδήποτε θερμαντικής πηγής, χειμώνα – καλοκαίρι, είτε πρόκειται για κεντρική θέρμανση, είτε πρόκειται για κλιματισμό, για τζάκι, για θερμοσυσσωρευτές κ.λ.π., αυτές οι συνθήκες θερμικής άνεσης να διατηρούνται εντός του και επί μακρόν με την λιγότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας.


“Λειτουργικό κόστος” των κτιρίων

Το λειτουργικό κόστος ενός κτιρίου (και όχι μόνον το αρχικό κόστος κατασκευής), είναι αυτό που θα πρέπει να θέτει την σφραγίδα του στον τρόπο με τον οποίο θα κατασκευαστεί ένα κτίριο, δηλαδή την τεχνολογία με την οποία θα το σχεδιάσει ο αρχιτέκτονας και θα την εφαρμόσει ο πολιτικός μηχανικός. Κύριος σκοπός του αρχιτέκτονα θα πρέπει να είναι πώς θα συνδυάσει την αρχιτεκτονική του κτιρίου με τα κύρια δομικά του χαρακτηριστικά και βεβαίως με τις ηλεκτρολογικές – μηχανολογικές εγκαταστάσεις, ώστε να παραχθεί μια λογική σχέση του κόστους κατασκευής προς το κόστος λειτουργίας.


Οι απώλειες θερμότητας σ΄ ένα κτίριο

Στη χώρα μας η μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας στα υπάρχοντα κτίρια, ξοδεύεται για την θέρμανση τους κατά τους κρύους μήνες του χειμώνα. Παρά το ότι οι κλιματολογικές συνθήκες στην Ελλάδα είναι σχετικά ήπιες και οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα παρά μόνον κατά τόπους, η δαπάνη για θέρμανση είναι δυσανάλογα υψηλή. Βασική αιτία γι’ αυτό, όπως αναφέρουμε παραπάνω, είναι η αδιαφορία των κατασκευαστών για τις θερμικές απώλειες των κτιρίων που κατασκεύασαν και η κακή ποιότητα των μελετών και των εγκαταστάσεων της κεντρικής θέρμανσης.


Συμβατική ή Ανεστραμμένη θερμομόνωση;

Η θερμομόνωση στις ταράτσες κατηγοριοποιείται σε 2 μεγάλες ομάδες. Την Συμβατική και την Ανεστραμμένη. Οι δύο αυτές τεχνικές έχουν ακριβώς την ίδια θερμομονωτική απόδοση. Η μόνη τους διαφορά είναι αν η θερμομονωτική θωράκιση του κτηρίου βρίσκεται πάνω ή κάτω από τη στεγανωτική στρώση.Στη συμβατική θερμομόνωση η θερμομόνωση βρίσκεται κάτω από την στεγανωτική στρώση ενώ αντίθετα στην ανεστραμμένη θερμομόνωση βρίσκεται πάνω από την στεγανωτική στρώση. Η τεχνική που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από την εκάστοτε επιφάνεια.