Στη συμβατική θερμομόνωση μίας οροφής, προηγείται η θερμομονωτική θωράκιση της επιφάνειας, έπεται η διαμόρφωση της κλίσης ρύσεων των υδάτων και τέλος ακολουθεί η στεγανοποίηση της επιφάνειας. Το αρνητικό της συμβατικής θερμομόνωσης είναι ότι η όλη κατασκευή (θερμομόνωση, κλίσεις ρύσεων & στεγανοποίηση) ολοκληρώνεται με τη στεγανοποίηση της οροφής και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα στεγανωτικά υλικά (ασφαλτόπανα ή επαλειφόμενα στεγανωτικά υλικά) να είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία με αποτέλεσμα να φθείρονται και να καταπονούνται. Έτσι μειώνεται η μακροημέρευση της όλης κατασκευής.