Ανεστραμμένη θερμομόνωση

Στην ανεστραμμένη θερμομόνωση προηγούνται οι ρύσεις κλίσεων (εάν είναι απαραίτητες), ακολουθεί η στεγανοποίηση της επιφάνειας και στη συνέχεια ακολουθεί η θερμομόνωση. Οπότε γίνεται πρώτα η στεγανοποίηση με ασφαλτόπανα ή με επαλειφόμενα στεγανωτικά υλικά όπως περιγράφεται σε κάθε σελίδα μας και στη συνέχεια ξεκινούν οι εργασίες της θερμομόνωσης με τη σειρά που περιγράφονται παρακάτω.

Ο πελάτης επιλέγει την τελική επιφάνεια που επιθυμεί να έχει η οροφή δώματος ανάμεσα σε αρκετές επιλογές όπως πλακάκι, σκύρο(χαλίκι), τσιμεντοκονία κλπ. Οι πιο συνηθισμένες επιλογές που είναι το θερμομονωτικό πλακάκι και το σκύρο (χαλίκι) που σας παρουσιάζουμε παρακάτω. Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι όλες οι επιλογές έχουν ακριβώς την ίδια θερμομονωτική απόδοση αφού το μόνο που αλλάζει είναι η τελική επιφάνεια, δηλαδή το αισθητικό κομμάτι και όχι η θερμομονωτική απόδοση της κατασκευής.